REJESTRACJA

47 ZJAZD
PSYCHIATRÓW
POLSKICH

GDY NAUKA SPOTYKA SIĘ Z PRAKTYKĄ
ŁÓDŹ, 8-11 CZERWCA 2022

WIRTUALNE STOISKA PARTNERÓW