REJESTRACJA

47 ZJAZD
PSYCHIATRÓW
POLSKICH

GDY NAUKA SPOTYKA SIĘ Z PRAKTYKĄ
ŁÓDŹ, 8-11 CZERWCA 2022

Szanowni Państwo,         

            Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 47 Zjazd Psychiatrów Polskich, który odbędzie się w Łodzi w dniach 8-11 czerwca 2022 roku.  Postanowiliśmy, że myśl przewodnia Zjazdu będzie brzmiała: „Gdy nauka spotyka się z praktyką”.        

           Ubiegły rok – rok pod znakiem walki z pandemią SARS-CoV-2 – zmienił wiele. Obecny rok zmienił wszystko  jednak z całą mocą należy podkreślić, że psychiatria w obecnej sytuacji jest priorytetem. Jest w nas determinacja mimo trudnego czasu, który wymaga od nas lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia wielu poświęceń i zaangażowania. Nadal pragniemy rozwijać swoją wiedzę oraz dzielić się nią z innymi. Życzymy sobie i Państwu, by zjazd odbył się w formie stacjonarnej i byśmy mogli się spotkać.

            Spotkania z tego cyklu  pozwalają w ciągu kilku dni zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie zdrowia psychicznego. Szereg wykładów i sesji naukowych poprowadzonych przez wybitnych specjalistów pomoże poszerzyć horyzonty na temat nowej wiedzy klinicznej, farmakologicznej oraz terapeutycznej.  Poza równie ważnymi aspektami nowych doniesień naukowych, skupimy się na ich zastosowaniu w codziennej pracy z pacjentem.

            Zjazd Psychiatrów Polskich  cieszy się ogromną popularnością, za każdym razem  bierze w nim udział tysiące osób z całej Polski. Spotkanie cieszy się tak dużym zainteresowaniem z uwagi na   sprzyjającą dyskusji i rozwojowi atmosferę oraz wysoki poziom merytoryczny przedstawianych wykładów.

            Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 47 Zjeździe Psychiatrów Polskich pod hasłem „Gdy nauka spotyka się z praktyką”. Niezmiernie cieszy nas fakt, ze po wielu latach odbędzie się on ponownie w Łodzi.  Mam nadzieję, że nasza konferencja spełni Państwa oczekiwania. Życzę Państwu udanego pobytu w Łodzi.

            Z wyrazami szacunku,

Prof. Piotr Gałecki oraz Komitet Organizacyjny

 

 

PROGRAM
RAMOWY

MIEJSCE
KONFERENCJI

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, Łódź

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, Łódź

http://fumed.pl/baza-szkoleniowa/

 

PATRONAT
HONOROWY

 

 

 

 

KOMITET
NAUKOWY

Prof. Gałecki Piotr
Prof. Araszkiewicz Aleksander 
Dr Balicki Marek
Prof. Bidzan Leszek
Prof. Bieńkowski Przemysław
Prof. Bomba Jacek
Dr hab. Cubała Wiesław
Prof. Cechnicki Andrzej
Prof. Czernikiewicz Andrzej
Dr Chęć Magdalena
Prof. de Barbaro Bogdan
Dr hab. Dróżdż Wiktor 
Prof. Dudek Dominika
Dr hab. Frydecka Dorota 
Prof. Gabryelewicz Tomasz
Dr hab. Gawęda Łukasz 
Prof. Gmitrowicz Agnieszka 
Dr hab. Gorczyca Piotr 
Prof. dr hab. n. med. Heitzman Janusz
Dr Jakima Sławomir
Dr hab. Jakubczyk Andrzej 
Prof. Janas-Kozik Małgorzata
Prof. Jarema Marek
Prof. Karakuła-Juchnowicz Hanna
Dr hab. Kaźmierski Jakub
Prof. Kiejna Andrzej
Prof. Kokoszka Andrzej
Prof. Krupka-Matuszczyk Irena
Prof. Krzystanek Marek 
Prof. Kucharska-Mazur Jolanta
Prof. Kucia Krzysztof
Dr hab. Lew-Starowicz Michał 
Prof. Lew-Starowicz Zbigniew
Prof. Leszek Jerzy

Prof. Makara-Studzińska Marta
Dr Matuszczyk Maciej
Prof. Mierzejewski Paweł
Dr hab. Misiak Błażej
Dr Murawiec Sławomir
Prof. Namysłowska Irena
Prof. Parnowski Tadeusz 
Prof. Pawłowski Tomasz
Prof. Pełka-Wysiecka Justyna 
Dr hab. Pilecki Maciej 
Prof. Potemkowski Andrzej 
Prof. Pudlo Robert
Prof. Rajewski Andrzej
Dr hab. Remberk Barbara
Dr Reszczyński Rodryg
Prof. Rybakowski Filip.
Prof. Rybakowski Janusz 
Prof. Rymaszewska Joanna
Prof. Samochowiec Agnieszka
Prof. Samochowiec Jerzy
Dr hab. Słopień Agnieszka
Dr hab. Strzelecki Dominik 
Dr Szafrański Tomasz
Prof. Szulc Agata
Prof. Święcicki Łukasz 
Dr Świtaj Piotr 
Prof. Twarowska-Hauser Joanna
Dr Tworus Radosław 
Prof. Waszkiewicz Napoleon 
Prof. Wciórka Jacek
Prof. Wichniak Adam 
Prof. Wojnar Marcin 
Prof. Wolańczyk Tomasz

PARTNER PLATYNOWY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY ZJAZDU
PATRONATY MEDIALNE
WIRTUALNE STOISKA SPONSORÓW

KOMITET
ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Prof. dr hab. med. Józef Kocur
mgr Jacek Maślankowski
lek. Katarzyna Sitkowska
lek. Jasionowska Justyna
dr n. med. Kuśmierek Maciej
lek. Kozłowiec Maria
dr n. med. Mossakowska-Wójcik Joanna
dr n. med. Orzechowska Agata
lek. Wachowska Katarzyna
dr n.med. Filip Maria
mgr Skiba Aleksandra
dr n. med. Bliźniewska – Kowalska Katarzyna
lek. Sobolewska – Nowak Justyna
dr n.med. Gałecka Małgorzata
mgr Staszczyk Aleksandra

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

tel. +48 (42) 715 59 85, fax. +48 (42) 640 50 58
e-mail: klinikapsychiatriidoroslych@umed.lodz.pl

PRACE
ORYGINALNE

PRACE ORYGINALNE ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI NA ZJEŹDZIE:

Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 1 - piątek 10 czerwca 2022 roku, godz. 8.00-9.00 (sala D)

Przewodniczący:

 1. Wpływ Owocystatyny na tworzenie rozpuszczalnych oligomerów i protofibryli Aβ42 w badaniach in vitro. (P01)
  Bartłomiej Stańczykiewicz, Marta Piksa, Tomasz Goszczyński, Jakub Gburek, Krzysztof Gołąb, Bogusława Konopska, Agnieszka Zabłocka

 2. Parametry psychologiczne i jakość życia pacjentów z T1DM przechodzących z leczenia MDI i SMBG bezpośrednio do systemu MiniMed™ 780G AHCL. (P02)
  Katarzyna Cyranka

 3. Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w szpitalu tymczasowym w 2021 roku. (P03)
  Beata Galińska-Skok

 4. Ocena wpływu pandemii COVID-19 na występowanie lęku i depresji u pracowników ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych i psychologii. (P04)
  E. Rybak-Szaniawska, W. Kosmowski

 5. Neurobiologiczne i psychologiczne mechanizmy procesów psychospołecznych w psychoterapii wspomaganej psychodelikami - implikacje praktyczne. (P05)
  Grzegorz Kazek, Anastasia Ruban, Justyna Hobot, Elżbieta Fidler

 6. Poszukiwanie proteomicznych i epigenetycznych biomarkerów poprawy klinicznej w pierwszym epizodzie psychotycznym. (P06)
  Grzegorz Kazek, Marta Szwajca, Józef Mizera, Natalia Śmierciak, Lucyna Pomierny-Chamioło, Maciej Pilecki

 

Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 2 - piątek 10 czerwca 2022 roku, godz. 8.00-9.00 (sala E)

Przewodniczący:

 1. Pierwszorazowy epizod psychotyczny wymagający leczenia elektrowstrząsami w następstwie infekcji SARS- CoV-2 – opis dwóch przypadków. (P07)
  Barbara Alli-Balogun, Patryk Rodek, Wojciech Mędrala

 2. Dystymia i eutymia - dwuskładnikowy model depresyjności. Porównanie populacji klinicznej i zdrowej. (P08)
  Małgorzata Łysiak, Wacław Bąk

 3. Badanie korelacji cech osobowości ze stylem radzenia sobie ze stresem, impulsywnością oraz traumą doznaną w dzieciństwie u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. (P09)
  Paweł Kapelski, Karolina Bilska, Aleksandra Rajewska-Rager, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Joanna Hauser, Joanna Pawlak

 4. Wielokrotnie powtarzalne zabiegi elektrowstrząsowe (MMECT) Czy na pewno wyłącznie domena przeszłości? - Opis przypadku. (P10)
  Jan Chrobak

 5. Zwiększone ryzyko zgonu u osób w podeszłym wieku stosujących klozapinę w Polsce. (P11)
  Paweł Zagożdżon, Przemysław Waszak

 6. Czy płeć ma znaczenie? Wyzwania w procesie oceny i zarządzania ryzykiem przemocy z perspektywy badacza i klinicysty. (P12)
  Agnieszka Welento-Nowacka, Marlena Banasik
 7. Struktura sojuszu psychoterapeutycznego - perspektywa pacjenta i psychoterapeuty. Doniesienia z badań empirycznych. (P13)
  Tomasz Prusiński

 

Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 3 - sobota 11 czerwca 2022 roku, godz. 8.00-9.00 (sala D)

Przewodniczący:

 1. Aplikacja MoodMon jako narzędzie obiektywizacji zmiany faz w zaburzeniach afektywnych. (P14)
  Marlena Sokół-Szawłowska

 2. Zadanie projektu PO WER na Mokotowie jako przykład realizacji profilaktyki depresji i samobójstw wg modelu European Alliance Against Depression. (P15)
  Marlena Sokół-Szawłowska

 3. Pogorszenie subiektywne stanu psychicznego pracowników opieki medycznej w pierwszym etapie pandemii COVID-19 w Polsce. (P16)
  Marlena Sokół-Szawłowska

 4. Silniejsza reakcja psychologiczna pacjentów w depresji i remisji na pierwszą falę pandemii COVID-19 w Polsce w porównaniu z grupą niekliniczną. (P17)
  Marlena Sokół-Szawłowska

 5. Globalny program ECHO AUTISM usprawniający opiekę zdrowotną dla adolescentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) w okresie wkraczania w dorosłość. (P18)
  Agnieszka Rynkiewicz, Kristin Sohl, Roma A. Vasa, Alicia Brewer Curran, Izabela Łucka, Artur Mazur, Agnieszka Słopień, Katarzyna Plata-Nazar

 6. Wpływ okresu pandemii COVID-19 na natężenie agresji i lęku oraz poziom spożycia alkoholu w społeczeństwie polskim – follow up. (P19)
  Szymon Florek, Robert Pudlo, Paweł Dębski, Magdalena Piegza, Piotr Gorczyca

 7. Zaburzenia psychiczne u osób ze stożkiem rogówki – doniesienia wstępne. (P20)
  Szymon Florek, Robert Pudlo, Piotr Gościniewicz, Ewa Mrukwa-Kominek

 

Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 4 - sobota 11 czerwca 2022 roku, godz. 8.00-9.00 (sala E)

Przewodniczący:

 1. Profilowanie transkryptomu jako biologiczny marker charakterystyki przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. (P21)
  Joanna Pawlak, Aleksandra Szczepankiewicz, Maria Skibińska, Paweł Kapelski, Przemysław Zakowicz, Monika Dmitrzak-Węglarz

 2. Chronotyp u osób z diagnozą schizofrenii. (P22)
  Magdalena Linke, Konrad S. Jankowski

 3. Znaczenie globalnej metylacji genomu w patogenezie ADHD. (P23)
  Monika Dmitrzak-Węglarz

 4. Lęk porodowy w pierwszym roku pandemii COVID-19 – skala zjawiska i czynniki ryzyka. (P24)
  M.Ilska, A. Brandt-Salmerii, A. Kołodziej-Zaleska

 5. Kierunki Zmian w Psychoterapii, Pax Therapeutica czy Walka o byt? (P25)
  Marcin Golański

 

INSTRUKCJA (REGULAMIN) PRZYGOTOWANIA PRACY DO PREZENTACJI
kliknij w celu obejrzenia jak przygotować pracę

 

INFORMACJE
OGÓLNE

WAŻNE DATY

31 grudnia 2021 zmiana daty - termin zgłoszeń Sesji Satelitarnych
30 listopada 2021 1 termin zgłoszeń uczestników
31 stycznia 2022 kwalifikacja sesji przyjętych na Zjazd
31 stycznia 2022 2 termin zgłoszeń uczestników
31 stycznia 2022 termin zgłoszeń abstraktów/plakatów
15 marca 2022 termin kwalifikacji abstraktów/plakatów do sesji ustnej lub posterowej
31 maja2022 3 termin zgłoszeń uczestników

 

OPŁATY ZJAZDOWE - FEE

  wpłaty do 30 listopada wpłaty do 31 stycznia wpłaty do 31 maja wpłaty na Zjeździe
LEKARZE 800,00 zł
(984 zł brutto)
1000,00 zł
(1230 zł brutto)
1200,00 zł
(1476 zł brutto)
1800,00 zł
(2214 zł brutto)
PSYCHOLODZY I TERAPEUCI 400,00 zł
(492 zł brutto)
450,00 zł
(553,50 zł brutto)
500,00 zł
(615 zł brutto)
600,00 zł
(738 zł brutto)
STUDENCI I PIELĘGNIARKI 250,00 zł
(307,50 zł brutto)
300,00 zł
(369 zł brutto)
350,00 zł
(430,50 zł brutto)
450,00 zł
(553,50 zł brutto)
PRACOWNICY FIRM 1000,00 zł
(1230 zł brutto)
1200,00 zł
(1476 zł brutto)
1400,00 zł
(1722 zł brutto)
2000,00 zł
(2460 zł brutto)
OSOBY TOWARZYSZĄCE 250,00 zł
(307,50 zł brutto)
300,00 zł
(369 zł brutto)
350,00 zł
(430,50 zł brutto)
450,00 zł
(553,50 zł brutto)

 

Fee dla osoby towarzyszącej obejmuje wstęp na uroczyste otwarcie Zjazdu oraz wstęp na przerwy kawowe i lunch

W celu rezerwacji noclegów prosimy o kliknięcie linku poniżej

-->>INDYWIDUALNA REZERWACJA NOCLEGÓW<<--

HISTORYCZNE ZJAZDY PTP

 • Zjazd I (30. X. -1.XI.1920) - Warszawa
  Założenie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zasady prawodawstwa psychiatrycznego. Organizacja opieki psychiatrycznej

 • Zjazd II (17-19.V.1921) - Poznań
  Alkoholizm

 • Zjazd III (4-6. VI. 1922) - Wilno
  Zaburzenia psychiczne w nagminnym zapaleniu mózgu

 • Zjazd IV (20-22. V. 1923) - Lwów
  Ubezwłasnowolnienie psychicznie chorych. Układ nerwowy i zaburzenia psychiczne

 • Zjazd V (8-10. VI. 1924) - Lubliniec
  Alkoholizm w prawie cywilnym i karnym. Leczenie porażenia postępującego

 • Zjazd VI (27-29. VI. 1926) - Kraków
  Zagadnienia dziedziczności. Schizofrenia. Opieka nad psychicznie chorymi w Polsce

 • Zjazd VII (4-6. VI. 1927) - Kocborowo
  Psychoza maniakalno-depresyjna. Dzieci anormalne. Ustawa psychiatryczna

 • Zjazd VIII (27-29. V. 1928) - Warszawa, Tworki
  Padaczka. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 • Zjazd IX (26-29. IX. 1929) - Wilno
  Psychopatia konstytucjonalna. Budownictwo psychiatryczne

 • Zjazd X (7-9. VI. 1930) - Łódź, Warta, Kochanówka
  Patologia, klinika i terapia alkoholizmu

 • Zjazd XI (23-25. V. 1931) - Lwów
  Kiła w etiologii chorób psychicznych. Higiena psychiczna

 • Zjazd XII (14-16. V. 1932) - Białystok, Choroszcz
  Charakter w oświetleniu psychologicznym, biologicznym i sądowo-lekarskim

 • Zjazd XIII (12-15. IX. 1933) - Poznań, Kościan
  Zaburzenia psychiczne i cielesne przy schorzeniach ośrodków podkorowych. Biologia kryminalna

 • Zjazd XIV (19-21. V. 1934) - Kraków, Kobierzyn
  Psychozy reaktywne. Projekt ustawy psychiatrycznej

 • Zjazd XV (8-10. VI. 1935) - Płock, Gostynin
  Zaburzenia psychiczne w cierpieniach alergicznych. Leczenie schizofrenii insuliną. Zagadnienie poczytalności zmniejszonej

 • Zjazd XVI (6-8. XII. 1936) - Lublin, Chełm
  Zagadnienie dziedziczności i zapobiegania w chorobach psychicznych

 • Zjazd XVII (4-7. VII. 1937) - Lwów
  Zespoły wielogruczołowe w diencefalozach. Zagadnienia oligofrenii

 • Zjazd XVIII (4-6. VI. 1938) - Poznań, Owińska
  Zagadnienie omamów. Organizacja opieki psychiatrycznej penitencjarnej

 • Zjazd XIX (27-29. V. 1939) - Choroszcz
  Zaburzenia psychiczne inwolucyjne. Opieka pozazakładowa

 • Zjazd XX (1-3. XI. 1945) - Tworki
  Zbrodnie hitlerowskie na psychicznie chorych w Polsce. Organizacja opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce. 25 rocznica założenia Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXI (24-26. V. 1947) - Łódź, Kochanówka
  Psychozy reaktywne

 • Zjazd XXII (4-6. VI. 1949) - Gdańsk, Kocborowo
  Systematyka chorób psychicznych. Organizacja opieki psychiatrycznej.
  Społeczne znaczenia psychiatrii

 • Zjazd XXIII (28-30.V.1950 - Wrocław
  Materialistyczno - dialektyczne podstawy psychiatrii

 • Zjazd XXIV (24-25. V. 1953) - Branice
  Rozwój pawłowizmu w nauce psychiatrycznej polskiej od września 1952 r.

 • Zjazd XXV (29. XI. - 1. XII. 1956) - Poznań
  Zagadnienia schizofrenii. Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego.
  Kompensacja zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym

 • Zjazd XXVI (16-18. V. 1959) - Szczecin
  Zaburzenia psychiczne w okresie inwolucji. Zagadnienia psychoterapii

 • Zjazd XXVII (22-25. IX. 1961) - Kraków
  Nabyte zaburzenia charakteru. Zaburzenia reaktywne i symulacje

 • Zjazd XXVIII (13-15. IX. 1963) - Lublin
  Psychiatria społeczna i epidemiologia psychiatryczna. Społeczne zagadnienia nerwic

 • Zjazd XXIX (11-13.V.1967) - Kielce
  Depresje

 • Zjazd XXX (14-16.V.1970) - Katowice
  Psychozy egzogenne. Psychiatria przemysłowa. 50-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXXI (3-5.V.1973) - Poznań
  Rehabilitacja psychicznie chorych. Klinika i terapia alkoholizmu i toksykomanii

 • Zjazd XXXII (4-6.IX.1976) - Szczecin
  Medycyna psychosomatyczna. Psychiatria konsultacyjna

 • Zjazd XXXIII (24-25.VI.1979) - Kraków
  Psychiatria środowiskowa. Inwalidztwo w psychiatrii. Miejsce i rola personelu nielekarskiego w lecznictwie psychiatrycznym

 • Zjazd XXXIV (28-29.V.1983) - Gdańsk
  Klinika, patogeneza i leczenie psychoz endogennych. Psychiatria dziecięca

 • Zjazd XXXV (26-28.IX.1986) - Warszawa
  Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień

 • Zjazd XXXVI (22-24.VI.1989) - Łódź
  Psychiatria jako nauka interdyscyplinarna. Zagłada chorych psychicznie 1939-1945

 • Zjazd XXXVII (27-29.IV.1992) - Poznań
  Perspektywy rozwoju psychiatrii

 • Zjazd XXXVIII ( 4-7.V.1995) - Wrocław
  Przemiany w psychiatrii. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXXIX ( 3-6.VI.1998) - Bydgoszcz, Toruń
  Współczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne

 • Zjazd XL (14-17.VI.2001) - Kraków
  Integracja psychiatrii

 • Zjazd XLI (17-19. VI. 2004) - Warszawa
  Oblicza psychiatrii

 • Zjazd XLII (14-16. VI. 2007) – Szczecin
  Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych

 • Zjazd XLIII ( 23-26.06.2010) - Poznań
  Świat współczesny a psychiatria

 • Zjazd XLIV (27-29.06.2013) - Lublin
  Między neurobiologią a środowiskiem

 • 45 Zjazd Psychiatrów Polskich (16-18.06.2016) - Katowice
  Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne

 • 46 Zjazd Psychiatrów Polskich (24-26.06.2021) - Szczecin
  Psychiatria w obliczu zmian

 • 47 Zjazd Psychiatrów Polskich (8-11.06.2022) - Łódź
  Gdy nauka spotyka się z praktyką