REJESTRACJA

47 ZJAZD
PSYCHIATRÓW
POLSKICH

GDY NAUKA SPOTYKA SIĘ Z PRAKTYKĄ
ŁÓDŹ, 8-11 CZERWCA 2022

Szanowni Państwo,

            Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 47 Zjazd Psychiatrów Polskich, który odbędzie się w Łodzi w dniach 8-11 czerwca 2022 roku.  Postanowiliśmy, że myśl przewodnia Zjazdu będzie brzmiała: „Gdy nauka spotyka się z praktyką”.        

            Ubiegły rok – rok pod znakiem walki z pandemią SARS-CoV-2 – zmienił wiele, jednak z całą mocą należy podkreślić, że psychiatria w pandemii nadal jest priorytetem. Mamy nadzieje, że mimo trudnego czasu, który wymagał od nas lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia wielu poświęceń i zaangażowania, nadal pragniemy rozwijać swoją wiedzę oraz dzielić się nią z innymi. Życzymy sobie i Państwu, by zjazd odbył się w formie stacjonarnej i byśmy mogli się spotkać.

            Spotkania z tego cyklu  pozwalają w ciągu kilku dni zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie zdrowia psychicznego. Szereg wykładów i sesji naukowych poprowadzonych przez wybitnych specjalistów pomoże poszerzyć horyzonty na temat nowej wiedzy klinicznej, farmakologicznej oraz terapeutycznej.  Poza równie ważnymi aspektami nowych doniesień naukowych, skupimy się na ich zastosowaniu w codziennej pracy z pacjentem.

            Zjazd Psychiatrów Polskich  cieszy się ogromną popularnością, za każdym razem  bierze w nim udział tysiące osób z całej Polski. Spotkanie cieszy się tak dużym zainteresowaniem z uwagi na   sprzyjającą dyskusji i rozwojowi atmosferę oraz wysoki poziom merytoryczny przedstawianych wykładów.

            Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 47 Zjeździe Psychiatrów Polskich pod hasłem „Gdy nauka spotyka się z praktyką”. Niezmiernie cieszy nas fakt, ze po wielu latach odbędzie się on ponownie w Łodzi.  Mam nadzieję, że nasza konferencja spełni Państwa oczekiwania. Życzę Państwu udanego pobytu w Łodzi.

            Z wyrazami szacunku,

Prof. Piotr Gałecki oraz Komitet Organizacyjny

 

 

PATRONAT
HONOROWY

KOMITET
NAUKOWY

Prof. Gałecki Piotr
Prof. Araszkiewicz Aleksander 
Dr Balicki Marek
Prof. Bidzan Leszek
Prof. Bieńkowski Przemysław
Prof. Bomba Jacek
Dr hab. Cubała Wiesław
Prof. Cechnicki Andrzej
Prof. Czernikiewicz Andrzej
Dr Chęć Magdalena
Prof. de Barbaro Bogdan
Dr hab. Dróżdż Wiktor 
Prof. Dudek Dominika
Dr hab. Frydecka Dorota 
Prof. Gabryelewicz Tomasz
Dr hab. Gawęda Łukasz 
Prof. Gmitrowicz Agnieszka 
Dr hab. Gorczyca Piotr 
Prof. dr hab. n. med. Heitzman Janusz
Dr Jakima Sławomir
Dr hab. Jakubczyk Andrzej 
Prof. Janas-Kozik Małgorzata
Prof. Jarema Marek
Dr hab. Karakuła-Juchnowicz Hanna
Dr hab. Kaźmierski Jakub
Prof. Kiejna Andrzej
Prof. Kokoszka Andrzej
Prof. Krupka-Matuszczyk Irena
Prof. Krzystanek Marek 
Prof. Kucharska-Mazur Jolanta
Prof. Kucia Krzysztof
Dr hab. Lew-Starowicz Michał 
Prof. Lew-Starowicz Zbigniew
Prof. Leszek Jerzy

Prof. Makara-Studzińska Marta
Dr Matuszczyk Maciej
Prof. Mierzejewski Paweł
Dr hab. Misiak Błażej
Dr Murawiec Sławomir
Prof. Namysłowska Irena
Prof. Parnowski Tadeusz 
Prof. Pawłowski Tomasz
Prof. Pełka-Wysiecka Justyna 
Dr hab. Pilecki Maciej 
Prof. Potemkowski Andrzej 
Prof. Pudlo Robert
Prof. Rajewski Andrzej
Dr hab. Remberk Barbara
Dr Reszczyński Rodryg
Prof. Rybakowski Filip.
Prof. Rybakowski Janusz 
Prof. Rymaszewska Joanna
Prof. Samochowiec Agnieszka
Prof. Samochowiec Jerzy
Dr hab. Słopień Agnieszka
Dr hab. Strzelecki Dominik 
Dr Szafrański Tomasz
Prof. Szulc Agata
Prof. Święcicki Łukasz 
Dr Świtaj Piotr 
Prof. Twarowska-Hauser Joanna
Dr Tworus Radosław 
Prof. Waszkiewicz Napoleon 
Prof. Wciórka Jacek
Prof. Wichniak Adam 
Prof. Wojnar Marcin 
Prof. Wolańczyk Tomasz

TEMATYKA ZJAZDU

 • Psychopatologia ogólna. W tym prezentacja przypadków, kazuistyka. Zmiany w ICD-11.

 • Stany nagłe w psychiatrii. Postępowanie z pacjentem agresywnym. Pacjent z myślami samobójczymi.

 • Suicydologia, ze szczególnym uwzględnieniem samobójstw w grupie osób uzależnionych od alkoholu i innych SPA, samobójstw wśród młodzieży. Wpływ pandemii COVID – 19 na liczbę samobójstw.

 • Uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem metod farmakologicznych leczenia uzależnień. Nowe SPA – „dopalacze”, jako problem interdyscyplinarny.

 • Podłoże genetyczne chorób psychicznych. Profilaktyka w chorobach psychicznych.

 • Otępienia – różnicowanie, diagnostyka, leczenia.

 • Majaczenie - problem wymagający współpracy lekarzy różnych specjalności.

 • Schizofrenia, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania pierwszego epizodu psychozy, różnicowania psychoz endo- i egzogennych, przebiegu schizofrenii z objawami negatywnymi, zasad łączenia leków przeciwpsychotycznych, nowych metod leczenia farmakologicznego. LAI – kiedy i jak stosować.

 • Zaburzenia depresyjne, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod leczenia farmakologicznego, przedstawienie metod biologicznych leczenia. Kiedy skierować pacjenta depresyjnego do szpitala? Maski depresji.

 • Choroba afektywna dwubiegunowa. W tym trudności diagnostyczne, różnicowanie zaburzeń nastroju z zaburzeniami osobowości; „wzmożony nastrój” – norma, czy patologia; „gniewna mania”, a zaburzenia osobowości.

 • Planowanie ciąży u pacjentki z zaburzeniami psychicznymi. Tokofobia. Depresja poporodowa.

 • Zaburzenia osobowości. W tym nowe metody leczenia zaburzeń osobowości, farmakologiczne metody leczenia zaburzeń osobowości, kryteria wg DSM-5, ICD-11.

 • Zaburzenia snu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych metod leczenia zaburzeń snu, leczenie nadmiernej senności.

 • Zaburzenia odżywiania.

 • Uzależnienia behawioralne.

 • Psychiatria sądowa: opiniowanie sądowo – psychiatryczne (praktyczne wskazówki). Psychiatra, jako biegły w sprawach cywilnych.

 • Psychogeriatria – problem interdyscyplinarny, wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 • Spektrum zaburzeń lękowych.

 • Seksuologia. W tym, ryzykowne zachowania seksualne; dewiacja a fascynacja.

 • Psychiatria dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wpływy izolacji wywołanej COVID – 19 na zdrowie psychiczne DiM, uzależnienia behawioralne wśród DiM. Samookaleczenia wśród DiM – rosnący problem. Poszukiwanie tożsamości seksualnej.

 • Terapia elektrowstrząsowa – zasady kwalifikacji do zabiegów, procedura zabiegów EW bez zgody pacjenta, ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

 • Psychoterapia. W tym, miejsce psychoterapii w psychiatrii.

 • Telemedycyna w psychiatrii. W tym, doświadczenie specjalistów, praktyczne porady/zasady przeprowadzania teleporad.

 • Kontakt z przyrodą, a zdrowie psychiczne – znaczenie kontaktu z przyrodą (obserwacja ptaków, „lasoterapia”, dogoterapia).

 • Psychodermatologia. W tym: skóra, a zaburzenia psychiczne. Wpływ dermatologii estetycznej na samopoczucie pacjentów.

 • Sesje dla „Młodych psychiatrów”. W tym, porady praktyczne dotyczące pracy na oddziałach psychiatrycznych, pełnienia dyżurów lekarskich, pracy w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień. Zasady komunikacji z pacjentem, zasady komunikacji z rodzinami pacjentów – aspekty psychologiczne i prawne. Praca psychiatry kiedyś i dziś – relacje specjalistów.

 • Psychiatria środowiskowa. Zespoły leczenia środowiskowego. Centra zdrowia psychicznego – funkcjonowanie, korzyści dla pacjentów.

 • Inne.

KOMITET
ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

lek. Katarzyna Sitkowska
lek. Jasionowska Justyna
dr n. med. Kuśmierek Maciej
lek. Kozłowiec Maria
dr n. med. Mossakowska-Wójcik Joanna
dr n. med. Orzechowska Agata
lek. Wachowska Katarzyna
dr n.med. Filip Maria
mgr Skiba Aleksandra
dr n. med. Bliźniewska – Kowalska Katarzyna
lek. Sobolewska – Nowak Justyna
dr n.med. Gałecka Małgorzata
mgr Staszczyk Aleksandra

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

tel. +48 (42) 715 59 85, fax. +48 (42) 640 50 58
e-mail: klinikapsychiatriidoroslych@umed.lodz.pl

PRACE
ORYGINALNE

ZGŁASZANIE PRAC ORYGINALNYCH

Zgłaszanie prac do prezentacji na Zjeździe będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, przez system zgłoszeń prac na stronie Zjazdu.

W celu zgłoszenia pracy należy kliknąć klawisz REJESTRACJA i przejść cały proces rejestracji. 

Autorów zgłaszających prace obowiazują postanowienia Regulaminu zgłaszania prac.
Na podstawie nadesłanych prac Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji na Zjeździe w następującej formie:
- prace ustne - w formie krótkiego wykładu podczas sesji doniesień ustnych
- prace plakatowe - w postaci elektronicznych plakatów

-->>REGULAMIN PRAC ORYGINALNYCH<<--

 

ZGŁASZANIE SESJI NAUKOWYCH

Zgłaszanie sesji naukowych na Zjazd będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, przez system zgłoszeń sesji na stronie Zjazdu.

Minął termin zgłaszania sesji naukowych.

Przewodniczących Sesji zgłaszających sesję naukową obowiazują postanowienia Regulaminu zgłaszania sesji naukowych.
Na podstawie nadesłanych propozycji sesji Komitet Naukowy zakwalifikuje sesje do prezentacji na Zjeździe w następującej formie:
- Sesja Plenarna
-Sesja
Satelitarna
- Sesja warsztatowa
- inna forma prezentacji Sesji na Zjeździe

-->>REGULAMIN ZGŁASZANIA SESJI NAUKOWYCH<<--

INFORMACJE
OGÓLNE

WAŻNE DATY

31 grudnia 2021 zmiana daty - termin zgłoszeń Sesji Satelitarnych
30 listopada 2021 1 termin zgłoszeń uczestników
31 stycznia 2022 kwalifikacja sesji przyjętych na Zjazd
31 stycznia 2022 2 termin zgłoszeń uczestników
31 stycznia 2022 termin zgłoszeń abstraktów/plakatów
15 marca 2022 termin kwalifikacji abstraktów/plakatów do sesji ustnej lub posterowej
31 marca 2022 3 termin zgłoszeń uczestników
31 maja2022 4 termin zgłoszeń uczestników

 

OPŁATY ZJAZDOWE - FEE

  wpłaty do 30 listopada wpłaty do 31 stycznia wpłaty do 31 marca wpłaty do 31 maja wpłaty na Zjeździe
LEKARZE 800,00 zł
(984 zł brutto)
1000,00 zł
(1230 zł brutto)
1200,00 zł
(1476 zł brutto)
1400,00 zł
(1722 zł brutto)
1800,00 zł
(2214 zł brutto)
PSYCHOLODZY I TERAPEUCI 400,00 zł
(492 zł brutto)
450,00 zł
(553,50 zł brutto)
500,00 zł
(615 zł brutto)
550,00 zł
(676,50 zł brutto)
600,00 zł
(738 zł brutto)
STUDENCI I PIELĘGNIARKI 250,00 zł
(307,50 zł brutto)
300,00 zł
(369 zł brutto)
350,00 zł
(430,50 zł brutto)
400,00 zł
(492 zł brutto)
450,00 zł
(553,50 zł brutto)
PRACOWNICY FIRM 1000,00 zł
(1230 zł brutto)
1200,00 zł
(1476 zł brutto)
1400,00 zł
(1722 zł brutto)
1600,00 zł
(1968 zł brutto)
2000,00 zł
(2460 zł brutto)
OSOBY TOWARZYSZĄCE 250,00 zł
(307,50 zł brutto)
300,00 zł
(369 zł brutto)
350,00 zł
(430,50 zł brutto)
400,00 zł
(492 zł brutto)
450,00 zł
(553,50 zł brutto)

 

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hala Expo Łódź

aleje Politechniki 4, 93-590 Łódź

http://expo-lodz.pl

W celu rezerwacji noclegów prosimy o kliknięcie linku poniżej

-->>INDYWIDUALNA REZERWACJA NOCLEGÓW<<--